Entrepreneurship
Theory and Practice:
Present and Future

 

Теория и практика
на
предприемачеството:
настояще и бъдеще
10th International Conference   10-та международна конференция

 

10 - 13 June 2019

Astor Garden Hotel, St. St. Constantine and Helena Resort, Varna, Bulgaria

organized by

the Bulgarian Association for Management Development and Entrepreneurship

and

the Institute of Entrepreneurship
at the University of National and World Economy

in partnership with

the European Council for Small Business and Entrepreneurship

(www.ecsb.org)

Details and Registration

 

free counters

 

10 - 13 юни 2019 г.

Хотел "Астор Гардън",
к.к.
"Св. Св. Константин и Елена"

организирана от

Българската асоциация за развитие
на мениджмънта и предприемачеството

и

Института по предприемачество
при Университета за национално и световно стопанство

в партньорство с

Европейския съвет за малък бизнес и предприемачество

(www.ecsb.org)

За информация и регистрация