Entrepreneurship Teaching, Research and Practice in Global Environment -
Building Bridges

 

Преподаване, изследване и практика на предприемачеството в глобална среда -  
изграждане на мостове
Seventh International Conference   Седма международна конференция

 

8 - 10 June 2016

Pomorie, Black Sea, Bulgaria

Hosted by
the Bulgarian Association for Management Development and Entrepreneurship

(www.bamde.org)

Partner Organisation
European Council for Small Business and Entrepreneurship

(www.ecsb.org)

Details and Registration

 

free counters

 

8 - 10 юни 2016 г.

Поморие, България

организирана от
Българската асоциация за развитие
на мениджмънта и предприемачеството

(www.bamde.org)

Партньор
Европейски съвет за малък бизнес и предприемачество

(www.ecsb.org)

За информация и регистрация