Entrepreneurial/Managerial Innovative Strategies and Behaviour
in Global Multicultural Environment

 

Предприемачески/управленски иновативни стратегии и поведение
в глобална мултикултурна среда
Sixth International Conference   Шеста международна конференция

 

9 -12 September 2014

Nessebar, Black Sea, Bulgaria

Hosted by
the Bulgarian Association for Management Development and Entrepreneurship

(www.bamde.org)

Partner Organisation
European Council for Small Business and Entrepreneurship

(www.ecsb.org)

Details and Registration

 

free counters

 

9 -12 септември 2014 г.

Несебър, България

организирана от
Българската асоциация за развитие
на мениджмънта и предприемачеството

(www.bamde.org)

Партньор
Европейски съвет за малък бизнес и предприемачество

(www.ecsb.org)

За информация и регистрация

 

supported by

 

с подкрепата на